Neurorevalidatie

Dit is een methode, voortgekomen uit NDT, wetenschappelijk onderbouwd, als beste erkend voor de behandeling van patiënten met een CVA/beroerte.

Naast verlammingsverschijnselen van de aangedane lichaamshelft komen er ook vaak gevoelsstoornissen, gedragsstoornissen, cognitieve stoornissen, spraakstoornissen, geheugenstoornissen en agressie voor.

Ook kan het gebeuren, dat de patiënt zijn/haar aangedane arm/been verwaarloosd of zelfs niet herkent als een eigen lichaamsdeel.
De patiënt is zich hier niet altijd van bewust.
Dit kan een van de redenen zijn waardoor de patiënt geen aandacht meer heeft voor de aangedane zijde, zowel wat betreft het lichaam als de ruimte.

Bijvoorbeeld: bij het wassen vergeet de patiënt de aangedane arm te wassen of uit het kopje te drinken, dat aan de aangedane zijde staat.

In de behandelsessies zal getracht worden om de CLUKS zo optimaal mogelijk te bewerkstelligen.

De C staat voor: Coördinatie
De L staat voor: Lenigheid
De U staat voor: Uithoudingsvermogen
De K staat voor: Kracht
De S staat voor: Snelheid

Daar zal ik mij samen met u maximaal voor inzetten.

Naast CVA/Beroerte komen ook andere aandoeningen hiervoor in aanmerking te weten:

  • M. Parkinson
  • Multiple Sclerose
  • Aandoeningen van de kleine hersenen (Cerebellum)
  • Dementie
  • Spina Bifida (open rug)
  • Spastische Tetraplegie (algehele spasticiteit na geboortetrauma)
  • Ataxieën (onregelmatige en onwillekeurige / ongecontroleerde bewegingen)
  • Dystonieën